اخبار نوا واکسن راد

شنبه, 29 ژانویه 2022 / منتشر شده در اخبار
توزیع سراسری واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با برند نوا فلو پاد 5.3
شنبه, 29 ژانویه 2022 / منتشر شده در اخبار
در تاریخ 27 دی ماه 1400 در محل هتل المپیک تهران با حضور اساتید دانشگاهی و مسئولان سازمان دامپزشکی و همچنین مرغداران محترم و مدعوین عزیز همایشی با موضوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان برگزار شد
جمعه, 28 ژانویه 2022 / منتشر شده در اخبار
انجام و گزارش مطالعات صورت گرفته فیلدی واکسن نوا فلو پاد 503 در فارمهای مرغ مادر توسط سازمان دامپزشکی کل کشور و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نتایج حاصل از مطالعه فیلدی به انجام رسیده  توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در فارم مرغ مادر گوشتی نشان دهنده کارایی واکسن در القای  تیتر بسیار مناسب آنتی بادی
بالا