آدرس کارخانه:

استان البرز - شهرستان نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر خیابان بهمن غربی - مرکز رشد بهنود فارمد البرز

تلفن :

02645334189-92__ 02128423199

فکس:

02645334189-92 داخلی 115

پست الکترونیک:

info{at}novavaccin.com

بالا