استفاده و تکثیر ویروس های وحشی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نظیر H5N1 وH5N8  به دلیل به مخاطره انداختن امنیت زیستی  خطر ایجاد پاندمی های کشنده در جوامع انسانی ،آلودگی محیط زیست و عدم تضمین بی خطری در طیور , توسط سازمان بهداشت جهانی دام OIE به منظور ساخت واکسن طیور ممنوع است.

از این رو فناوری پیشرفته ژنتیک معکوس (نوترکیب) جهت ساخت واکسن به عنوان تنها روش مجاز و بی خطر در ساخت واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بر اساس الزامات دارای تاییدیه OIE و  WHO می باشد.

بالا